Trésmiðir

Þjónusta

Löggiltur byggingaverktaki

Húseigendur

 
 
 • Gerum verðtilboð þér að kostnaðarlausu
 • Yfirumsjón með verkinu
 • Ráðgjöf um viðhald á fasteignum
 

Sumarhúsaeigendur


Hugsar þú nægilega vel um sumarhúsið þitt? Þarfnast það viðhalds á einn eða annan hátt? Er nokkur hætta á að það sé svo óþétt að mýsnar komist inn?. Er þakið í góðu standi, veggir í lagi, þarf að viðarverja húsið eða pallinn, ertu að hugsa um að stækka eða byggja við sumarbústaðinn?

 

Gluggaskipti


Gluggaskipti og glerísetningar eru mikil nákvæmnisvinna og kallar á réttu verkfærin. Val á réttu gleri skiptir miklu máli m.t.t. hljóðvistar og einangrunargildis, einnig þarf að athuga tréverkið vel, er falsið nægilega djúpt og eru póstar í lagi. Mörg hús taka miklum stakkaskiptum við breytingarnar og er oft gaman að sjá virðuleg eldri hús eftir gluggaskipti.

Sólpallar og skjólgirðingar

Íslensk veðrátta lætur ekki að sér hæða. Sem betur fer höfum við ýmis ráð til að tjónka við hana og gera garðana okkar að sælureitum með því að setja upp sólpalla, skjólveggi eða skjólgirðingar.

Nýbyggingar og viðbyggingar

 • Steypumannvirki
 • Timburhús
 • Gróðurhús
 • Sólskálar

Húsfélög


Húsfélög gegna þýðingarmiklu hlutverki í fjölbýli og mikilvægt að þar sé vel haldið á málum svo að verðgildi eigna haldist. Oft er skynsamlegt að einn aðili haldi utan um alla þræði sem varða varðveislu, viðhald og endurbætur. Trésmiðir.is þjónusta margskonar verkefni á vegum húsfélaga, hvort sem um er að ræða að framkvæma verkin eða fá nauðsynlegan mannafla í tiltekin verk, s.s. rafvirkja, málara, pípara, smiði o.fl.

Þakskipti


Tíðni á viðhaldi og viðgerðum á þökum er mismunandi eftir efnisvali, gæðum og aldri. Viðhald er algengast vegna öldrunar, m.a. endurmálun, endurnýjun á yfirborðsefnum, endurnýjun eða viðgerð á pappa og einnig er töluvert um að á eldri þökum sé nauðsynlegt að gera við þakviði og burðarkerfi t.d. fúa- og steypuskemmdir.

Iðnaðarmenn á okkar snærum

 • Rafvirkjar
 • Píparar
 • Múrarar
 • Smiðir
 • Málarar
Scroll to Top